10 tips till tuffare tider

Vilka är vinnarna och förlorarna i en lågkonjunktur? Här kommer tipsen! Vi tittar tillbaka och tar lärdom av historien.

#1
Missa inte rean på marknadsandelar

En av de vanligaste åtgärderna – och misstagen – som företag gör i en annalkande lågkonjunktur är att instinktivt minska på marknadsbudgeten. Det skapar stora möjligheter för den som kan och vågar satsa eftersom ett företags synlighet (share of voice) över tid tenderar att sammanfalla med markandsandel (share of market). När annons- och mediekostnader sjunker och konkurrenterna stramar åt blir det alltså billigare att vinna marknadsandelar för den som vågar.

#2
Signalera framgång

Att vara synlig och inte ”go dark” får också omedvetna effekter hos kunderna. Genom att vi kommunicerar ges intrycket att vi är framgångsrika och klarar oss bra. Och alla vill hellre hänga med vinnare än förlorare. Dessutom, företag som kommunicerar mer än sina konkurrenter har också nöjdare kunder än genomsnittet.

#3
Satsa långsiktigt - investera i varumärket

Något som ofta får stryka på foten i sämre tider är den varumärkesbyggande kommunikationen som stärker associationer och känslor till ett varumärke. Istället satsar man på performance marketing, säljutlösande kommunikation, eftersom det oftast ger mätbar, kortsiktig effekt.

Gör inte det utan bibehåll balansen. Bäst affärs- och varumärkeseffekt får nämligen företag som visar hur de är relevanta för sina kunder och skapar känslomässiga band.

#4
Var kreativ och kommunicera känslor, värme och humor

Varumärken som vågar kommunicera känslor, värme och humor – och vara kreativa – får bättre effekt. Det fäster helt enkelt bättre i människors medvetande när vi får en emotionell koppling till varumärket.

Det är extra tydligt i lågkonjunktur där vi vill känna att varumärken bidrar med något gott i världen när en del annat känns trist och tråkigt.

#5
Glöm inte läppstiftet

Vi har ett mänskligt behov av att sätta en guldkant på tillvaron. En klassisk studie är från recessionen på 1920-talet där man märkte att försäljningen av läppstift gick upp, medan traditionella lyxvaror gick ned. 

Fundera igenom hur du kan vara relevant och ge dina kunder det där lilla extra.

#6
Var konsekvent i positionering och kommunikationskoncept

Lockas inte att förändra din grafiska profil och släpp inte ditt kommunikationskoncept när det blåser snålt. Håll fast, var konsekvent och förstärk hellre de varumärkespelare du jobbat in. Var kreativ, men inom boxen.

#7
Ta chansen att hitta nya kunder

Sluta inte bearbeta marknaden i lågkonjunktur. Nu är marknaden i allra högsta grad föränderlig och påverkbar. Nya öppningar skapas, och du kan hitta målgrupper som inte varit aktuella tidigare. Välj inte offerrollen – tänk på exemplet med prosecco-marknaden.

#8
Satsa på säkra favoriter de ger trygghet i oroliga tider

I oroliga tider söker vi oss till trygghet och säkra kort. Vi vill hitta det som stärker känslan av normalitet. Om du måste prioritera din budget kan det vara en god idé att fokusera på dina storsäljare och hjältar ett tag. Välj att visa upp det välkända och trygga.

#9
Använd en mix av kanaler

Effekten av dina kampanjer blir större om målgrupperna möts av dem i flera kampanjer, helst med en mix av offline- och onlinekanaler. I lågkonjunktur kan du hitta rabatter på print, tv och utomhus som skapar möjligheter du kanske inte haft förut. Leta öppningar, och flytta inte automatiskt hela mediebudgeten till onlinemedier.

#10
Var modig och våga vinna

Slutligen, ha modet att tro på det ni gör. Om resurserna finns och om vi väljer att lita på forskningen så finns det mycket att vinna på att våga. Det kan komma tider när efterfrågan för era produkter eller tjänster känns död, men med ett långsiktigt och smart tänkande är möjligheterna stora att ni kan ta andelar på andras bekostnad. Och framförallt, att ni har bäddat för starkare tillväxt när vindarna vänder.