Didriksons strategi i pandemin gav önskad effekt

THE BOND INSIGHTS #3

I spåren av en växande outdoortrend som ökade ytterligare under 2020 gick Didriksons webbshop spikrakt uppåt. Under året fyrdubblade bolaget intäkterna samtidigt som antalet handlande kunder ökade med 825 %. Didriksons E-commerce manager Daniella Johansson ser nu en spännande digital resa framför sig – som bara har börjat.

Datum
April 2021

Arbetet inleddes för ett par år sedan. Då rekryterades Daniella Johansson till Didriksons för att bygga upp e-handeln och i samband med det bytte man också e-handelsleverantör. Man implementerade sedan en ny och flexibel e-handelsplattform. Tillsammans med det nya fokuset på att stärka varumärket kunde man möta pandemins utmaningar med stort självförtroende.

”Vi trodde starkt på vår väg och investerade mycket i början av pandemin med en always-on-strategi. Det innebar att vi alltid hade annonsering igång, främst riktad mot säkra look alike-målgrupper med hög potential till intresse och avslut. På det sättet ökade vi vår synlighet och det gynnade både återförsäljare och vår egen handel där antalet kunder som kom till avslut ökade med 825 %. En starkt bidragande orsak var vårt agila arbetssätt. Bland annat kunde vi snabbt implementera en ny delivery check out med fler hemleveransalternativ, för att vi såg att det var en viktig faktor för kundens vilja att komma till avslut.”

Vägen framåt beskriver Daniella som en kombination av rätt budskap, rätt plattform, i rätt tid och rätt format. Det låter lätt på pappret men kräver tydliga vägval. Viktigt blir att skapa en avvägd balans mellan att långsiktigt bygga varumärket och att driva försäljning. För att nå resultat krävs ett nära och tydligt samarbete mellan alla Didriksons avdelningar men också med externa partners.

”Vi märker att vår varumärkesbyggande kommunikation driver försäljning. Framöver handlar det därför om att vässa all kommunikation ytterligare och förfina plattformen så att den på ett optimalt sätt kan förmedla vårt löfte See you outside och vår ständiga strävan att få fler att upptäcka naturen oavsett väder. Det budskapet ska genomsyra allt vi gör, ända ner på produktnivå”, säger Daniella Johansson.

Med produktnivå syftar Daniella på e-handelsplattformens stundande utveckling. Och den resan blir spännande. Det ska nämligen varken finnas en början eller ett slut. Istället bygger hierarkin på att varje sida ska kännas som en startsida. Orsaken är logisk. Ungefär 80 % av alla besökare hamnar inte på startsidan utan kommer in en annan väg, oftast direkt till en produkt.

”Med den här utvecklingen ska kunden få samma upplevelse för varumärket Didriksons som hon idag får på startsidan samtidigt som hon når all den information och inspiration kring plagget som hon söker. Det handlar om att skapa mervärden för kunden, väva in henne i Didriksons värld och på det sättet behålla henne och skapa lojalitet. I det målet måste allt hänga ihop, från traditionell, extern kommunikation till hur varje produkt upplevs i vår e-handel”, säger Daniella Johansson.

Fakta

Daniella Johansson

Titel:
E-commerce manager på Didrikson

Aktuell med:
Nominerad till Årets affärskvinna inom svensk sportbransch